Op 18 mei 2021 zal er een inspiratiedag plaatsvinden voor het Bredebieb Leesoffensief.

 

Het Bredebieb Leesoffensief is een project dat is ontwikkeld door de bibliotheken van het Bredebieb netwerk en The Alignment House, met als doel om de leesvaardigheid en het leesplezier van Nederlandse jongeren te verhogen. Dit is broodnodig, want uit het PISA rapport uit 2018 (Programme for International Student Assessment), blijkt dat Nederlandse jongeren significant lager scoren wat betreft lezen dan hun leeftijdsgenoten uit vijftien andere Europese landen. Zo ervaren Nederlandse jongeren zelfs het minste leesplezier van alle deelnemende landen. Naar aanleiding van de bevindingen riep de Minister van Onderwijs dringend op tot actie, of sterker nog, een offensief! Het Bredebieb Leesoffensief gaf hier gehoor aan en deelt nu graag de bevindingen die tot dusverre zijn gemaakt. De deelnemende bibliotheken zijn bezig met het opzetten van een programmering en actieplan, in co-creatie met jongeren. Co-creatie is essentieel om te voorkomen dat we voor de jongeren denken, in plaats van denken op een veel effectievere manier: met hen. Wij zijn ervan overtuigd dat samen met de jongeren innoveren zal leiden tot een meer duurzame en doeltreffende uitkomst van het Leesoffensief. 

 

Deze instelling is doorgezet in de organisatie van de inspiratiedag. Wij willen meer doen dan onze bevindingen slechts passief delen. Ons doel is van elkaars ervaringen te leren, gezamenlijk te denken en een bredere discussie te voeren over dit belangrijke onderwerp. Door samen te komen, te inspireren en geïnspireerd te raken krijgt het Leesoffensief een bredere waarde en kan het uiteindelijk een grotere impact maken. Op de inspiratiedag zullen ook experts, wetenschappers en ervaringsdeskundigen aan het woord komen. Zo zal de wetenschap achter het Leesoffensief worden uitgelicht, en zullen prangende vragen worden behandeld in themarondes. Komen de zinnen ‘maar ik heb echt geen tijd om te lezen…!’ of ‘technisch lezen is veels te saai’ bekend voor? Het creëren van een leescultuur, innovatieve manieren om leesplezier te vergroten en discussies over hoe jongeren te enthousiasmeren voor lezen zullen allemaal aan bod komen. Aan het einde van de dag willen we kijken hoe we de krachten kunnen bundelen, aangezien we het niet bij inspiratie zullen laten maar overgaan tot actie! 

Enthousiast geworden? Meld je nu aan via m.stegeman@alignmenthouse.nl!

De inspiratiedag zal van 12.00 tot 17.00 plaatsvinden op dinsdag 18 mei 2021. Vanwege de huidige omstandigheden is het een online evenement op het platform Zoom. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door VSBfonds en Fonds21. 

 

Leave a Reply