Het Leesoffensief

Wat is het? 

Het Bredebieb Leesoffensief is een samenwerking tussen het Bredebieb netwerk, the Alignment House en andere partners met als doel om in co-creatie met jongeren een oplossing te zoeken voor de uitdaging waar Nederland voor staat: het leesniveau en leesplezier van jongeren versterken. Samen met de medewerkers van de deelnemende bibliotheken ontwikkelen we een actieplan en programmering voor en door jongeren om lezen onder jongeren te stimuleren. 

Waarom? 

Lezen is belangrijk! Lezen is ontzettend belangrijk voor het geloof in eigen kunnen. Om goed te kunnen functioneren in de samenleving is het geloof in eigen kunnen essentieel. Een verbeterde leesvaardigheid onder jongeren heeft positieve effecten op de samenleving. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een grote leesvaardigheid cruciaal is voor een kennis- en informatie- economie.  

Het is niet goed gesteld met de leesmotivatie en het leesplezier van Nederlandse jongeren. Het meest recent verschenen PISA-rapport dat de vaardigheden van 15-jarigen in 79 landen vergelijkt, bevestigt dat Nederlandse jongeren steeds minder tijd besteden aan lezen en weinig leesplezier hebben. Zij hebben zelfs het minste leesplezier van alle vergeleken landen. 

Erg zorgwekkend is dat volgens het rapport bijna een kwart van de leerlingen in Nederland niet op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren op school en in de maatschappij 

Om dit maatschappelijke doel te bereiken, zullen het Bredebieb Leesoffensief, The Alignment House, het bredebieb netwerk en de partners samen gaan werken om resultaten te behalen. Wij gaan niet voor, maar met de jongeren op zoek naar een oplossing.