De bibliotheken Mar en Fean, Emmen, Hoogeveen en dbieb hebben in samenwerking met jongeren de volgende stap gezet om met het Leesoffensief het leesenthousiasme onder jongeren te stimuleren. Na diverse meet-ups met jongeren en expertinterviews zijn de bibliotheken aan de tweede fase van het proces begonnen: de design sprint. De bibliotheken zijn samen met de jongeren in brainstormsessies gedoken om te onderzoeken welke ideeën aansluiten bij hun behoeftes. Het doel van de design sprint is om een prototype te ontwikkelen waarin de ideeën uit de brainstorm niet alleen tastbaar worden, maar ook kunnen worden getest.

De design sprints hebben tot interessante inzichten geleid:

  1. Jongeren zijn verschillend en dit heeft een effect op hun houding en gedrag omtrent lezen. Het is daarom van belang om bewust te zijn van een gedifferentieerde aanpak per type lezer.
  2. Het is belangrijk om de ontwerpsessies zo open en vrij mogelijk te houden, maar om tegelijkertijd de opdracht goed te kaderen en afdwalen te voorkomen.
  3. Ondanks dat jongeren soms lastig te werven zijn, blijf volhouden! Zelfs uit de tegenslagen komen vaak nog mooie dingen voort. Daarnaast blijft elk contact met jongeren onderdeel van het leerproces om jongeren beter te begrijpen en betekenisvol te betrekken. Zo kunnen jongeren tijdens een sessie bijvoorbeeld helemaal niet geïnteresseerd lijken, en tóch de volgende dag met vrienden in de bibliotheek verschijnen om gebruik te maken van faciliteiten waar ze tijdens de sessie over hoorden!

Naast de inzichten over de ontwerpsessies zelf, werden er verrassende ideeën en activiteiten aangedragen over hoe het leesplezier onder jongeren kan worden gestimuleerd. Zo werd er tijdens de brainstormsessies gesproken over het oprichten van een Mangaclub en het organiseren van een filmavond, waar jongeren van tevoren het boek van de verfilming lezen. Ook waren er ideeën om een spelelement aan lezen toe te voegen, door bijvoorbeeld een strippenkaart per gelezen boek uit te delen en op het einde een beloning te geven. Verder werd het idee om lezen weer ‘sociaal’ te maken, door middel van leesclubs van jongeren om met vrienden over boeken te praten, genoemd. Op sociale media zouden populaire Instagram en TikTok-gebruikers ook een rol kunnen spelen in het stimuleren van het leesenthousiasme onder jongeren. De hashtag #BookTok op TikTok is daar een goed voorbeeld van.

De jongeren gaven ook aan om verder te kijken dan het boek als enige middel om de “angst voor het dikke boek” weg te nemen. Het creëren van een VR-experience waarbij jongeren lezen en tegelijkertijd in de wereld van het boek terecht komen, sluit daarbij aan. Andere voorbeelden die de jongeren opperden waren games, visual novels of apps die boeken in kleine stukken opdelen.

Betreft de bibliotheek als fysieke plek werd er gesproken over hoe jongeren samen met een architect ideeën zouden kunnen uitwisselen om de bibliotheek opnieuw vorm te geven als een plek waar zij graag komen. Collectioneurs zouden dan ook met jongeren in gesprek kunnen gaan om te brainstormen over het verbeteren van een Young Adult collectie.

Heel veel goede ideeën, maar hoe nu verder? De bibliotheken gaan nu, in de derde fase, samen met de jongeren aan de slag om de activiteiten daadwerkelijk uit te voeren.

Vind je dit gaaf? Neem contact met ons op via l.lammertink@alignmenthouse.nl (Lenna Lammertink) om de mogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken!

 

Leave a Reply